Code of Conduct for Killer Bees Softball Klub


Generelt:

Killer Bees Softball Klub´s Code of Conduct er retningslinjer, der er udarbejdet for at skabe et positivt og respektfuldt miljø i vores softball klub og dansk softball generelt. Ved at etablere klare retningslinjer og forventninger for trænere, spillere, dommere, frivillige og forældre, ønsker vi at fremme værdier som respekt, fair play, ansvarlighed og samarbejde. Denne code of conduct er udformet for at sikre, at alle involverede parter har en klar forståelse af, hvordan de skal opføre sig og handle, både på og udenfor banen.

Ved at overholde denne code of conduct bidrager vi alle til en positiv og inkluderende kultur, hvor alle kan trives og nyde oplevelsen af at deltage i softball. Vi opfordrer alle medlemmer og tilknyttede til aktivt at støtte og efterleve disse retningslinjer, for at skabe et trygt og hyggeligt miljø for alle.


Træner:

Faglighed: Vi prioriterer at uddanner os løbende med kurser udbudt af DSoF, DIF og Fynske Idrætsforbund.

Respekt: Behandle alle spillere, forældre, dommere/officials og andre trænere med respekt og værdighed.

Fair Play: Fremme fair play og god sportsånd til enhver tid.

Udvikling: Fokusér på udviklingen af spillernes færdigheder, både individuelt og som hold.

Sikkerhed: Håndhæv sikkerheden for alle spillere under træning og kamp.

Kommunikation: Opretholde åben og klar kommunikation med spillere og forældre vedrørende forventninger, tidsplaner og eventuelle udfordringer.

Rollemodel: Sæt et positivt eksempel for spillerne ved at demonstrere god sportsånd og etisk adfærd. 

Adfærd: Vær bevidst om at du repræsenterer Killer Bees Softball Klub i alle handlinger.


Spillere:

Respekt: Vis respekt for trænere, holdkammerater, modstandere, dommere/officials og tilskuere.

Sportsånd: Vis god sportsånd og fair play både på og udenfor banen. Hils anerkendende på modstandere, dommere og officials.

Indsats: Yd dit bedste under træning og kamp.

Deltagelse: Bestræb dig på at deltage i træning, kamp og arrangementer - Husk til- og afmelding i Holdsport.

Samarbejde: Støt og opmuntre dine holdkammerater og samarbejde som hold.

Accept: Accepter dommerens afgørelser uden negative tilråb – spørg i stedet dommeren høfligt og undrende ved tvivlsspørgsmål.

Ansvar: Tag ansvar for dine egne handlinger og beslutninger.

Sikkerhed: Overhold alle regler og retningslinjer fastsat af trænere, officials og klubber.

Adfærd: Vær bevidst om at du repræsenterer Killer Bees Softball Klub i alle handlinger.


Dommere og Officials:

Upartiskhed: Forbliv upartisk og retfærdig i alle dømmende beslutninger.

Regler: Hold dig informeret om spillets regler og anvend dem konsekvent.

Viden: Vi prioriterer at uddanner os løbende med kurser udbudt af DSoF.

Professionalisme: Opfør dig professionelt og høfligt over for spillere, trænere og tilskuere.

Kommunikation: Kommunikerer beslutninger tydeligt og respektfuldt til både spillere, trænere og tilskuere.

Sikkerhed: Prioritér sikkerhed for alle deltagere ved at håndhæve regler vedrørende spillernes adfærd og udstyr.

Uniform: Dommere fremstår præsentable og synligt i officiel dommer uniforms t-shirt. Nye ungdoms dommer (under 18 år) i grønne dommer t-shirts.

Adfærd: Vær bevidst om at du repræsenterer Killer Bees Softball Klub i alle handlinger.


Frivillige:

Engagement: Udfyld dine frivillige opgaver med dedikation og entusiasme – Mød altid velforberedt.

Samarbejde: Samarbejder med bestyrelsen, trænere, medlemmer, forældre og andre frivillige for at støtte klubbens aktiviteter.

Fortrolighed: Respektér fortroligheden af følsomme oplysninger om spillere, trænere og klubben – følg altid klubbens vedtægter, GDP-regler, politikker og forretningsorden.

Adfærd: Vær bevidst om at du repræsenterer Killer Bees Softball Klub i alle handlinger.


Forældre:

Støtte: Støt dit barns engagement i softball ved at opmuntre positivt og være til stede.

Respekt: Respektér trænerteamets beslutninger, autoritet og frivillige indsats. Værdsæt ligeledes dommere og officials.

Kommunikation: Oprethold en åben kommunikation med trænerteamet vedrørende dit barns udvikling og eventuelle bekymringer/udfordringer.

Deltagelse: Overvære træninger, deltage i klubbens arrangementer og kurser, byd ind på opgaver og kørsel til kampe.

Adfærd: Vær et godt eksempel for dit barn ved at vise god sportsånd og respekt over for andre ude på banerne – Vær bevidst om at du repræsenterer Killer Bees Softball Klub i alle handlinger.


Udarbejdet af KBSK marts 2024