Alkoholpolitik i Killer Bees Softball Klub

Formål:

Formålet med at udarbejde en alkoholpolitik er, at skabe nogle fælles retningslinjer for hvordan vi forholder os til indtagelse af alkohol i foreningen. 

Holdning:

Holdningen er at alkohol og idræt ikke høre samme og ikke bør være et socialt samlingspunkt i foreningslivet.

 

Retningslinje:

  • Det er ikke tilladt for sportsudøvere at indtage alkohol under træning og kampe.


  • Unge der er fyldt 16 år må gerne nyde alkohol i klubregi - Hvis deres forældre har givet accept til det.


  • Vi forventer, at voksne udviser et fornuftigt forhold til indtagelse af alkohol, især når der er børn og unge til stede.


  • Chauffører til kampe og stævner skal være total alkohol neutrale - det er et stort ansvar at køre med andre, som skal kunne have 100% tillid til at chaufføren ikke er alkoholpåvirket.  


  • Ved arrangementer og fester følger vi lovens retningslinjer.


  • Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere, trænere, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.


  • Hvis en leder, træner, instruktør, medlem eller forældre observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til foreningen, handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det bestyrelsens håb og forventning, at vedkommende vil videregive sine observationer til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens vedtægter om brud på medlems forpligtelser. Alle sager behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger og beslutninger i den forbindelse træffes helt og holdent af bestyrelsen.


  • Alkoholpolitikken gælder for alle lokationer, så længe aktiviteten afholdes i foreningsregi.


  • I forbindelse med børne- og ungdomsture må den eller de ansvarlige ledere ikke nyde alkohol.

Opdateret på bestyrelsesmødet 6. november 2023